1. כללי :


  א. זכינו שתבקר באתר הקניות של מכון היופי שוש שכתובתו ב- www.shosh-y.com (להלן ::האתר") ושכתובת העסק הוא רחוב מוריה 38 באר שבע .
  ב. האתר מציג בפנייך מוצרים קוסמטים לרכישה, המוצרים הם משלוש פירמות מכובדות ומוכרות : רניו, גי'גי , ד"ר רון כדיר ( להלן : "הפירמות").
  ג. בשלב זה לא ימצאו באתר מוצרים קוסמטיים השייכים לפירמות אחרות , ואולם יתכן בעתיד שיווספו או יגרעו פירמות לרבות הנוכחיות וללא הודעה מוקדמת.
  ד. הקניה מהאתר כפופה לתנאי התקנון , וייחולו על כל קניה  כל תנאי התקנון ובעצם הקניה הינך מביע את הסכמתך לתנאים האמורים בו , ולא תהיינה לך כל טענות או תביעות כנגד בעלי האתר ומפעיליו או כנגד כל אדם מטעם המפעיל למעט טענות הקשורות בהפרת התקנון .
  ה. רק התנאים המופיעים בתקנון יחייבו את המפעיל או בעל האתר כלפי המשתמש המבצע קניות באתר .
  ו. נשמח להשיב לכל שאלותייך בקשר למוצרים המוצגים באתר: 
  טלפונית למספר 08-6288331  או לפקס שמספרו 077-3270202 או במייל לכתובת lulu770@walla.com
  ז. כל הרשום בתקנון בלשון זכר משמע גם נקבה ולהפך.

 2. מחיר המוצרים :


  א.  כל מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף כדין .
  ב.  מחיר של כל מוצר מוצג ברשימת המוצרים באתר .
  ג.  מחירי המוצרים יכולים להשתנות מעת לעת ולכן המחיר הקובע הוא המחיר הנכון ליום ולשעת ההזמנה .
  ד.  מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח לכתובת הנדרשת .
  ה.  מחיר דמי המשלוח מופיע בטבלה נפרדת ויש להוסיף את בחירתך .
  ו.   יש אפשרות לבוא באופן עצמאי ולקבל את המוצר בכתובת העסק ולחסוך דמי משלוח.
  ז.   קבלת המוצר באופן עצמאי דורשת תיאום טלפוני מראש וציון מראש בהזמנה.

 3. אופן ותנאי התשלום באתר :

  א. המכירות באתר הינם באמצעות כרטיס אשראי בלבד!
  ב. להלן רשימת כרטיסי האשראי שעמם תוכל לשלם: ויזה, דיינרס קלאב, אמריקאן אקספרס, מסטרכארד, ישראכרט.
  ג. במידה שהעיסקה לא אושרה ע"י חברת האשראי הרי שהעסקה לא השתכללה וההזמנה בטלה ומבוטלת.
  ד. על מנת לבצע הזמנה של מוצר/ים עלייך למלא בדייקנות ולהשלים את כל הפרטים הנדרשים , תחילה יש לבחור את המוצר/ים, ואת אופן המשלוח ואחר כך יש להקליד את כל הפרטים, כתובת מלאה, אמצעי תשלום, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי תוקפו של כרטיס האשראי, מספר תעודת זהות וכל פרט אחר שיידרש.
  ה. אם נדחתה ההזמנה שבוצעה דרך האתר, המוכרת תשתדל להודיע על דחיית ההזמנה בעת ביצוע ההזמנה או תוך פרק זמן סביר לאחר שבוצעה ההזמנה. ובכל מקרה מצב בו נדחתה ההזמנה ולאחר מכן אושרה מחדש הרי ממועד אישורה החדש יחול מועד אספקת המוצר.
  ו. האתר הינו אתר מאובטח ואין שום בעיה לשלם דרכו את המוצרים הרלוונטיים לכם.
  ז. על הקונה באתר להיות בן 18 ומעלה בלבד.

 4. ביטול עסקה :


  א. הזכות לבטל עסקה מעוגנת בחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.
  ב. ביטול עסקה לפני אספקת המוצר יעשה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכתב באמצעות פקס וזאת תוך 24 שעות מרגע אישור הזמנתך .
  ג. מובהר בזאת כי עלות ביטול ההזמנה לפני אספקת המוצר כרוכה בדמי ביטול בשיעור 10% ממחיר הכולל של המוצרים שבהזמנה אך לא פחות מ- 55 ש"ח ,דמי המשלוח לא יוחזרו.
  ד. ביטול ההזמנה לאחר אספקת המוצר תעשה בהתאם להוראת חוק הגנת הצרכן, דהיינו, המוצר יוחזר לכתובת העסק רחוב מוריה 38 באר שבע באריזתו המקורית שלם וללא פגיעה ו/או פגם ו/או קלקול מכל מן וסוג שהוא. עלות ביטול ההזמנה לאחר אספקת המוצר יהא בשיעור 20% ממחיר הכולל של המוצר המוחזר, דמי המשלוח לא יוחזרו. החזרת המוצר יעשה על חשבון הקונה בלבד והוא ישא בכל עלות ההחזרה לכתובת העסק.
  ה. העסק ישיב לקונה את עלות הקנייה בניכוי דמי ביטול ודמי משלוח.
  ו. לא ניתן להחזיר מוצר שנעשה בו שימוש ולו סימלי ביותר.
  ז. היה ולא נמצאו מוצר/ים זמינים בהזמנה תהא רשאית המוכרת לבטל חלק  מההזמנה במתן הודעה לקונה על אי זמינות המוצר.

 5. מועדי אספקה :


  א. המוכרת תספק את המוצר תוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה, ימי העסקים הם ימי א-ה לא כולל ימי שישי ,שבת ,ערבי חג וימי חג .
  ב. המוצר/ים יסופק/ו לכתובת שנמסרה בהזמנתך ועפ"י תנאי המשלוח בהזמנתך.
  ג. שעות ההתקשרות הן: 8:00-19:00 בימים א'-ה'. ומשעה 8:00-16:00 ביום ו'.

 6. הפסקת האתר או ביטולו המוחלט :


  א. אנו רשאים להפסיק את זמינותו של האתר ללא הודעה מוקדמת.
  ב. אנו רשאים לבטל את האתר לחלוטין בכל עת שנרצה.
  ג. הן במקרה א' והן במקרה ב' כל ההזמנות שהתקבלו על ידינו לא יושפעו מכך, אלא אם המוצרים שהוזמנו אינם זמינים עוד או שאנו מנועים מלספק את המוצרים, ובמקרה זה נודיע ונשיב לך את כל התשלומים התקפים שהתקבלו על ידינו עבור המוצרים הללו.
  ד. העסק לא יהיו אחראי לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש לא תקין בשירות ו/או במוצר שנרכש באתר.

 7. שינויים בתנאי השימוש על פי התקנון :


  ‏א. בהזמנות עתידיות כל אחד מתנאי התקנון עשוי להיות שונה ועל כן אנו ממליצים לקרוא תנאים אלו בקפידה בכל פעם שתאשר הסכמתך להם במהלך תהליך ההזמנה.
  ב. אנו לא נשנה כל תנאי או הוראה עבור הזמנה קיימת שהתקבלה על ידנו , ותנאי השימוש שיחולו על ההזמנות הם תנאי השימוש שהיו בתוקף בזמן ביצוע ההזמנה.

 8. הגבלת גישה ספציפית לאתר :


  א. אנו רשאים להשהות, לבטל או להגביל את גישתך לאתר  ולכל שימוש בו אם ובמידה יופרו על ידך תנאי השימוש באתר, ו/או במקרה שניווכח לביצוע פעולות לא סבירות המעוררות חשד, אנו לא נהייה חייבים להודיעך על כך וגישתך תיחסם.

 9. סודיות :


  א. המוכרת מתחייבת לשמור על סודיות מוחלטת בקשר לכל סוגי הרכישה שבוצעו על ידך ולא ליתן ולמסור לאף גורמים את הפרטיים האישים ומידע כל שהוא על רכישתך.

 10. סמכות דיונית :


  א. היה והתעוררה מחלוקת משפטית היא תידון בביהמ"ש שבמחוז באר שבע בלבד.